Wprowadzenie

  WebQuest na 1-2 godziny informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej. Zachęcenie do udziału w projektach przetwarzania rozproszonego. Współpraca z innymi uczestnikami i zespołami badaczy pracującymi nad różnymi problemami naukowymi np. w ramach SETI@HOME. Autorem WebQuest-a jest Jacek Odolczyk.

Autor i licencja

Autor: Jacek Odolczyk
Udostępnia ten WebQuest na licencji CC - uznanie autorstwa